Shun Di

Virtua Fighter 5 Final Showdown (Ver.A) Command List

  1. Chougeki
   [P]
  2. Rengeki
   [P][P]
  3. Saishu Renkangeki
   [P][P][P]
  4. Renkan Chougeki
   [P][P][P][K]
  5. Renkan Tenshin Haishu
   [P][P][4][P]
  6. Renkan Gyou'inshu
   (4+ drinks) [P][P][4][P][P]
  7. Rengeki Katai
   (6+ drinks) [P][P][K]
  8. Rengeki Koukashutai
   (6+ drinks) [P][P][K][K]
  9. Chougeki Rigoutai
   [P][K]
  10. Chougeki
   [6_][P]
  11. Kasen Chugeki
   [6][P]
  12. Kasen Zenbokushou
   [6][P][P]
  13. Tenshin Haishu
   [4][P]
  14. Suisen Gyou'in
   (4+ drinks) [4][P][P]
  15. Getsuga Gakushu
   [4][6][P]
  16. Getsuga Gyou'in
   (2+ drinks) [4][6][P][P][+][K]
  17. Rensai Gakushu
   [4][6][P][P]
  18. Rensai Gyou'in
   (4+ drinks) [4][6][P][P][P][+][K]
  19. Rengeki Gakushu
   [4][6][P][P][P]
  20. Rengeki Gyou'in
   (6+ drinks) [4][6][P][P][P][P][+][K]
  21. Chougeki Haiten
   [4][4][P]
  22. Fukuchougeki
   [2][P]
  23. Getsuga Saigeki
   [2_][3][P]
  24. Chouwan Ryouken
   (6+ drinks) [2][3][6][P]
  25. Chouwan Saishu
   (8+ drinks) [2][3][6][P][P]
  26. Fuken Zan'un
   (10+ drinks) [2][1][4][P]
  27. Gyou'in Haishu
   [3][P]
  28. Gyou'in Senshu
   (8+ drinks) [3][P][P]
  29. Gyou'in Renkan Tankyaku
   (8+ drinks) [3][P][P][K]
  30. Haisenchu
   [1][P]
  31. Haisenchu Kaikakyaku
   [1][P][K]
  32. Koushutai
   [K]
  33. Renhi Chougeki
   [K][K]
  34. Renshu Kaishu
   [K][K][P]
  35. Renshu Haikashou
   [K][K][2][P]
  36. Renshu Haika Ryukyaku
   (16+ drinks) [K][K][2][P][K]
  37. Sokutan Senshu
   [6][K]
  38. Chubu Soutenkyaku
   [6][6][K]
  39. Gyoushin Suitai
   [4][K]
  40. Getsuga Chougeki
   [4][K][P]
  41. Toushin Soutanshu
   [4][K][K]
  42. Asen Kaikyaku
   [4][4][K]
  43. Gyousentai
   [2][K]
  44. Suikouteki
   (6+ drinks) [2][3][6][K]
  45. Kouteki Kanshu
   (6+ drinks) [2][3][6][K][P]
  46. Shujo Inshin
   (6+ drinks) [2][3][6][K][P][P]
  47. Hantoutai
   (10+ drinks) [2][1][4][K]
  48. Tenshi Kouryoutai
   (10+ drinks) [2][1][4][K][K]
  49. Gyoushintai
   [3][K]
  50. Rentai Kanshu
   [3][K][P]
  51. Koushu Katai
   [1][K]
  52. Koushu Rentai
   [1][K][K]
  53. Honshin Tanka / 1st Part
   [P][+][K]
  54. Honshin Tanka / 2nd Part
   [P][+][K]
  55. Tenshin Souchushou
   [6][P][+][K]
  56. Toku'ou Douzan
   [6][P][+][K] (hit) [P]
  57. Gyou'in Gyouteki
   [6][P][+][K] (hit) [K]
  58. Tenshin Souchushou~Oushin
   [6][P][+][K] (hit) [P][+][K][+][G]
  59. Touku Hitenhou
   (8+ drinks) [6][6][P][+][K]
  60. Tenshin Benshu
   [4][P][+][K]
  61. Seishi Gyou'in
   [4][P][+][K] (hit) [P][+][G]
  62. Dokuritsu Kanpai / 1st Part
   [4][6][P][+][K]
  63. Dokuritsu Kanpai / 2nd Part
   [4][6][P][+][K]
  64. Shinho Suikoushu
   [4][3][P][+][K]
  65. Hanshi Saigeki
   (8+ drinks) [4][3][P][+][K][P]
  66. Suiryu Tougetsu
   (10+ drinks) [2][1][4][P][+][K]
  67. Gekizan Senchu
   [3][P][+][K]
  68. Gekizan Senchuu / Maximum Charge
   [3][P][+][K] (maximum charge)
  69. Shoushi Outeki
   [1][P][+][K]
  70. Hiten Hougeki
   [9][P][+][K]
  71. Tanhi Chougeki
   [K][+][G]
  72. Ousoushu
   [K][+][G][P]
  73. Toukyaku
   [6][K][+][G]
  74. Honshin Rensenkyaku / 1st Part
   [4][K][+][G]
  75. Honshin Rensenkyaku / 2nd Part
   [4][K][+][G]
  76. Zensen Soutai
   (1+ drinks) [2][K][+][G]
  77. Renzensen Soutai
   (6+ drinks) [2][K][+][G][K]
  78. Renkan Zensen Soutai
   (7+ drinks) [2][K][+][G][K][K]
  79. Senpu Soutai
   [3][K][+][G]
  80. Tenshin Kashitai
   [1][K][+][G]
  81. Ryubikyaku
   [8][K][+][G]
  82. Senshi
   [9][K][+][G]
  83. Kouhi Tentai
   [7][K][+][G]
  84. Gyou'inshu
   [P][+][K][+][G]
  85. Koushinhi
   [4][P][+][K][+][G]
  86. Koushinhi Fusshu
   [4][P][+][K][+][G][P]
  87. Kousoku Zenhi
   [3] or [9][P][+][K][+][G]
  88. Kousoku Kouhi
   [1] or [7][P][+][K][+][G]
  89. Kousoku Kouhi Fusshu
   [1] or [7][P][+][K][+][G][P]
  90. Kousoku Kouhi Soushu
   [1] or [7][P][+][K][+][G][P][+][K]
  91. Touku Hitenhou
   (while running) [6_][P][+][K]
  1. Zabantetsu
   [2][P][+][K][+][G]
  2. Choutentou
   (Zabantetsu) [P]
  3. Chubu Rakusenkyaku
   (Zabantetsu) [K]
  4. Saikeikyaku
   (Zabantetsu) [2][K]
  5. Zabantetsu~Tentouritsu
   (Zabantetsu) [4]
  6. Zabantetsu~Oushin
   (Zabantetsu) [2][2]
  7. Za'inshu
   (Zabantetsu) [P][+][K][+][G]
  1. Tentouritsu
   [6][3][2][1][4][P][+][K][+][G]
  2. Chubushin
   [8][P][+][K][+][G]
  3. Toushin Renkyaku
   (Tentouritsu) [K]
  4. Tenshin Suishukou
   (Tentouritsu) [P][+][K]
  5. Soushoutai
   (Tentouritsu) [K][+][G]
  6. Honshin Sousentai
   (Tentouritsu) [P][+][G]
  7. Tentouritsu~Move forward
   (Tentouritsu) [6]
  8. Tentouritsu~Move back
   (Tentouritsu) [4]
  1. Oushin
   [4][1][2][3][6][P][+][K][+][G]
  2. Tourigyo Hanshi
   (Oushin) [P]
  3. Nehan Senkyaku
   (Oushin) [K]
  4. Nehan Shusui
   (Oushin) [K][P]
  5. Gyoushin Toutai
   (Oushin) [K][P][K]
  6. Nehan Rengekitai
   (Oushin) (10+ drinks) [K][P][2][K]
  7. Nehan Rengeki Katai
   (Oushin) (10+ drinks) [K][P][2][K][K]
  8. Nehan Sousoukyaku / 1st Part
   (Oushin) [6][K]
  9. Nehan Sousoukyaku / 2nd Part
   (Oushin) [6][K]
  10. Nehan Soukyaku
   (Oushin) [2][K]
  11. Bankyu Shagan
   (Oushin) [P][+][K]
  12. Oushin Uryu Kouchu
   (Oushin) [K][+][G]
  13. Konsentai
   (Oushin) [P][+][G]
  14. Oushin Inshu
   (Oushin) [P][+][K][+][G]
  15. Oushin Zenkon
   (Oushin) [6][P][+][K][+][G]
  16. Zenkon Suikou
   (Oushin) [6][P][+][K][+][G][P]
  17. Konshin Saigeki
   (Oushin) (8+ drinks) [6][P][+][K][+][G][P][P]
  18. Zenkon Sentai / 1st Part
   (Oushin) [6][P][+][K][+][G][K]
  19. Zenkon Sentai / 2nd Part
   (Oushin) [6][P][+][K][+][G][K]
  20. Oushin Hanshi
   (Oushin) [4][P][+][K][+][G]
  21. Oushin Sokukon~Temae
   (Oushin) [2][P][+][K][+][G]
  22. Oushin Sokukon~Oku
   (Oushin) [8][P][+][K][+][G]
  23. Rigyo Hanshi
   (Oushin) (back turned) [P]
  24. Kouryu Toutentai
   (Oushin) (back turned) [K]
  25. Tentou Saitai
   (Oushin) (back turned) [2][K]
  26. Toubankyu Shagan
   (Oushin) (back turned) [P][+][K]
  27. Oushin Tou'uryu Kouchu
   (Oushin) (back turned) [K][+][G]
  28. Kouryu Shouten
   (Oushin) (back turned) [P][+][G]
  29. Oushin Inshu
   (Oushin) (back turned) [P][+][K][+][G]
  30. Oushin Zenkon
   (Oushin) (back turned) [6][P][+][K][+][G]
  31. Konten Doushou
   (Oushin) (back turned) [6][P][+][K][+][G][P]
  32. Konten Garyukyaku
   (Oushin) (back turned) [6][P][+][K][+][G][K]
  33. Oushin Hanshi
   (Oushin) (back turned) [4][P][+][K][+][G]
  34. Oushin Sokukon~Temae
   (Oushin) (back turned) [2][P][+][K][+][G]
  35. Oushin Sokukon~Oku
   (Oushin) (back turned) [8][P][+][K][+][G]
  1. Choukarou
   For example, after [6][K]
  2. Ousou Sengeki
   (Choukarou) [P]
  3. Ousou Gyou'in
   (Choukarou) (4+ drinks) [P][P]
  4. Sokutan Senshu
   (Choukarou) [K]
  5. Sokutan Soudoushu
   (Choukarou) [K][P]
  6. Choukarou~Suisenshu
   (Choukarou) [P][+][K]
  7. Gyoushin Suitai
   (Choukarou) [P][+][K][K]
  8. Zensen Soutai
   (Choukarou) [K][+][G]
  9. Suisen Toushu Sougeki
   (Choukarou) [P][+][G]
  10. Choukarou~Zabantetsu
   (Choukarou) [P][+][K][+][G]
  11. Zenten
   (Choukarou) [6][P][+][K][+][G]
  12. Zenten~Shinho Suikoushu
   (Choukarou) [6][P][+][K][+][G][P]
  13. Konshin Saigeki
   (Choukarou) (8+ drinks) [6][P][+][K][+][G][P][P]
  14. Zenten~Suisen Rensoutai / 1st Part
   (Choukarou) [6][P][+][K][+][G][K]
  15. Zenten~Suisen Rensoutai / 2nd Part
   (Choukarou) [6][P][+][K][+][G][K]
  16. Choukarou~Oushin
   (Choukarou) [2] or [8][P][+][K][+][G]
  17. Chousuiho (forward)
   (Choukarou) [6]
  18. Chousuiho (back)
   (Choukarou) [4]
  19. Choukarou~Suiho
   (Choukarou) [2][2] or [8][8]
  1. Soukokukyu
   For example, after [P][+][K]
  2. Ha'ou Kanshu
   (Soukokukyu) [P]
  3. Ha'ou Kaimon
   (Soukokukyu) [P][P]
  4. Kokukyu Danteki
   (Soukokukyu) [K]
  5. Kokukyu Zensou
   (Soukokukyu) [2][K]
  6. Kaibou Honshin
   (Soukokukyu) [P][+][K]
  7. Kaibou Hanbi
   (Soukokukyu) [P][+][K][P]
  8. Kokukyu Toutetsu
   (Soukokukyu) [K][+][G]
  9. Kokukyu Gyou'in
   (Soukokukyu) [P][+][K][+][G]
  10. Jouho Gyou'in
   (Soukokukyu) [6][P][+][K][+][G]
  11. Tenshin Gyou'in
   (Soukokukyu) [4][P][+][K][+][G]
  12. Soukokukyu Suiho (forward)
   (Soukokukyu) [6][6]
  13. Soukokukyu Suiho (back)
   (Soukokukyu) [4][4]
  14. Soukokukyu~Suiho
   (Soukokukyu) [2][2] or [8][8]
  15. Haishin Bentsui
   (Soukokukyu) (back turned) [P]
  16. Haishin Renkan Chougeki
   (Soukokukyu) (back turned) [P][K]
  17. Haishin Ryoutai
   (Soukokukyu) (back turned) [K]
  18. Rouko Haibi
   (Soukokukyu) (back turned) [2][K]
  19. Kokukyu Honda~Kokukyuryouin
   (Soukokukyu) (back turned) [P][+][K]
  20. Haishin Bokuko
   (Soukokukyu) (back turned) [K][+][G]
  21. Haishin Gyou'in
   (Soukokukyu) (back turned) [P][+][K][+][G]
  22. Haishin Jouho Gyou'in
   (Soukokukyu) (back turned) [6][P][+][K][+][G]
  23. Haishin Taiho Gyou'in
   (Soukokukyu) (back turned) [4][P][+][K][+][G]
  24. Soukokukyu Tenshin
   (Soukokukyu) (back turned) [6][6]
  25. Soukokukyu Suiho (back)
   (Soukokukyu) (back turned) [4][4]
  26. Soukokukyu~Suiho
   (Soukokukyu) (back turned) [2][2] or [8][8]
  1. Kasen Gyou'in
   [6][P][+][K][+][G]
  2. Kasen Gyou'in Teishitsugeki
   (Kasen Gyou'in) [P]
  3. Kasen Gyou'in Hontentai / 1st Part
   (Kasen Gyou'in) [K]
  4. Kasen Gyou'in Hontentai / 2nd Part
   (Kasen Gyou'in) [K]
  5. Suiki Toshu
   (Kasen Gyou'in) [P][+][K]
  1. Touku Saishu
   (ascending) [P]
  2. Rakuchi Kanshu
   (descending) [P]
  3. Touku Soudoutai
   (ascending) [K]
  4. Rakuchi Kashitai
   (descending) [K]
  1. Haihanshou
   (back turned) [P]
  2. Haika Hanshou
   (back turned) [2][P]
  3. Haisentai
   (back turned) [K]
  4. Teitoukyaku
   (back turned) [2][K]
  5. Suisenshu
   (back turned) [P][+][K]
  6. Sentankyaku
   (back turned) [P][+][K][K]
  7. Koushi Renkyaku / 1st Part
   (back turned) [K][+][G]
  8. Koushi Renkyaku / 2nd Part
   (back turned) [K][+][G]
  9. Haitou Richu
   (back turned) (5+ drinks) [P][+][G]
  10. Haisen Koushugeki
   (back turned) [P][+][K][+][G]
  11. Haisen Rengekishu
   (back turned) [P][+][K][+][G][P]
  12. Haisui Renkoushu
   (back turned) [P][+][K][+][G][P][P]
  13. Koushu Gakusai Shugeki
   (back turned) (10+ drinks) [P][+][K][+][G][P][P] (hit)
  14. Zenten
   (back turned) [6]
  1. Rasen Suichu
   (opponent down) [3][P]
  2. Tenchu Rakukyaku
   (opponent down) [8][P]
  3. Tenchu Chugeki
   (opponent down) [9][P]
  4. Touchi Hanshousou
   (opponent down) [7][P]
  1. Suiho Tenshinchu
   [P][+][G]
  2. Tenshin Souko
   [6][P][+][G]
  3. Tenshin Gyou'in Sousuimon
   [6][6][P][+][G]
  4. Gouhai Senbu
   (10+ drinks) [6][3][2][1][4][P][+][G]
  5. Toushu Richu
   [4][P][+][G]
  6. Rengeki Tenshin Ousoushu
   [4][6][P][+][G]
  7. Tenshin Soukeikyaku
   (6+ drinks) [4][1][2][3][6][P][+][G]
  8. Toushu Richu
   (opponent back to full wall) [4][P][+][G]
  9. Suibou Honshin
   (opponent back to half wall) [4][P][+][G]
  10. Tenshin Toushu Richu
   (opponent right) [P][+][G]
  11. Tenshin Toushu Richu
   (oppnent left) [P][+][G]
  12. Kanshouri
   (opponent back) [P][+][G]
  1. Bokuko
   (face down / feet forward) [K][K][K]
  2. Tousoku Tankyaku
   (face down / feet forward, side roll) [K][K][K]
  3. Tousoku Tankyaku
   (face down / feet forward, forward roll) [K][K][K]
  4. Kaisenkyaku
   (face down / head forward) [K][K][K]
  5. Kaisenkyaku
   (face down / head forward, side roll) [K][K][K]
  6. Kaisenkyaku
   (face down / head forward, back roll) [K][K][K]
  7. Kinkousen
   (face up / feet forward) [K][K][K]
  8. Kaisenkyaku
   (face up / feet forward, side roll) [K][K][K]
  9. Kaisenkyaku
   (face up / feet forward, back roll) [K][K][K]
  10. Tousoku Tankyaku
   (face up / head forward) [K][K][K]
  11. Tousoku Tankyaku
   (face up / head forward, side roll) [K][K][K]
  12. Tousoku Tankyaku
   (face up / head forward, forward roll) [K][K][K]
  13. Kousen Senkyaku
   (face down / feet forward) [2_][K][K][K]
  14. Zakasoukyaku
   (face down / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  15. Zakasoukyaku
   (face down / feet forward, forward roll) [2_][K][K][K]
  16. Zakasoukyaku
   (face down / head forward) [2_][K][K][K]
  17. Zakasoukyaku
   (face down / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  18. Zakasoukyaku
   (face down / head forward, back roll) [2_][K][K][K]
  19. Gyousentai
   (face up / feet forward) [2_][K][K][K]
  20. Zakasoukyaku
   (face up / feet forward, side roll) [2_][K][K][K]
  21. Zakasoukyaku
   (face up / feet forward, back roll) [2_][K][K][K]
  22. Zakasoukyaku
   (face up / head forward) [2_][K][K][K]
  23. Zakasoukyaku
   (face up / head forward, side roll) [2_][K][K][K]
  24. Zakasoukyaku
   (face up / head forward, forward roll) [2_][K][K][K]