BBChamp Hitlist #5 - Blitzball Champ vs. BLACKSTAR - FT10 - Virtua Fighter 5 Final Showdown

BBChamp Hitlist #5 - Blitzball Champ vs. BLACKSTAR - FT10 - Virtua Fighter 5 Final Showdown