Kakuto Shinseiki II Grand Finals, Heruru (Lei-Fei) vs. Minami Akira (Akira), Official Enterbrain Video / 格闘新世紀Ⅱ 決勝

Kakuto Shinseiki II Grand Finals, Heruru (Lei-Fei) vs. Minami Akira (Akira), Official Enterbrain Video / 格闘新世紀Ⅱ 決勝