VF Arena #11 - Blitzball Champ vs. oneida - FT7 - Virtua Fighter 5 Final Showdown

VF Arena #11 - Blitzball Champ vs. oneida - FT7 - Virtua Fighter 5 Final Showdown