VF Ultimate Arena - Blitzball Champ vs Kruza - FT10 - Let's Break The Tie!

VF Ultimate Arena - Blitzball Champ vs Kruza - FT10 - Let's Break The Tie!
Kruza likes this.