VF3tb vs VF4 10on10 battle Edo(KA) vs Umecchi(KA)

VF3tb vs VF4 10on10 battle Edo(KA) vs Umecchi(KA)